Novinky

STAVBA AMBULANTNÍHO TRAKTU TIŠNOVSKÉ NEMOCNICE

22.06.2021 22:33

    "A když bude shůry dáno, tak se to do října stihne. A budeme-li šikovní, tak i do letošního!", s nadsázkou dodal a vševypovídajícím gestem doprovodil 1.místostarosta Tišnova Karel Souček závěr kontrolního dne výstavby nového ambulančního traktu v tišnovské nemocnici. Toho se v úterý 22.6. mimo zástupců vedení města a nemocnice zúčastnil i jihomoravský krajský radní za ODS Vladimír Šmerda, který zodpovídá za oblast investic a místopředseda tišnovské ODS Michal Kadlec.
    Výstavba byla zahájena v říjnu 2019 a hotova by měla být  1.10.2021 a celkové náklady jsou 84 mil. Kč. Tišnovští tam najdou kardiologii, neurologii, rehabilitaci, klinickou psychologii, alergologii a další vč. lékárny.
    Stávající budově se tak odlehne a bude připravena na další etapu rekonstrukce.

KAREL SOUČEK ML. ZVOLEN MÍSTOPŘEDSEDOU OBLASTI BRNO-VENKOV

19.06.2021 11:33

    „Už Platón kdysi řekl: 'Nakonec nám budou vládnout ti nejneschopnější z nás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.' A proto to myslím vážně, chci to zkusit a jdu do toho!“ Těmito slovy nám Karel Souček ml. oznámil svůj záměr kandidovat na nejbližším sněmu ODS Brna-venkova do pozice místopředsedy oblasti. Jistě uznáte, že tomu nešlo říci ne.
    V pondělí 14.6. se na sněmu ODS Brna-venkova přetavily ambice ve funkci. "ODS je mnohdy vnímána jako konzervativní strana a jedním z našich čelních politiků, toho času ve funkci premiéra, bývá zařazována mezi "té tradičné strany". Pokud dotyčný považuje za "tradičné" hodnoty malý, štíhlý, efektivní stát, odstraňování zbytečné byrokracie, omezení nadbytečného přerozdělování, maximum prostoru pro malé a střední podnikání, spoléhání na vlastní rozum jednotlivce a další, pak jsem hrdý zastánce "tradičné" strany, v tomto případě ODS", dodal Karel Souček po svém zvolení.
    ODS Tišnov je ráda, že má svého zástupce nejen v Oblastní radě ODS Tišnov, ale zároveň i na takto významném postu. Gratulujeme!

HOSPODAŘENÍ MĚSTA TIŠNOVA V ROCE 2020

17.05.2021 11:46

    Rok 2020 byl kvůli Covidovým opatřením pro všechny velmi náročný v mnoha oblastech a o financích to platí několikanásobně. Z hlediska rozpočtu kupříkladu stát nepracoval s péčí dobrého hospodáře, ale hospodařil s obří ztrátou ve stovkách miliard.
    Díky zodpovědnému přístupu vedení města k rozpočtu jsme v Tišnově v jiné situaci. Vedení města Tišnova se s neočekávanou pandemickou situací vypořádalo mnohem lépe. Ve chvíli, kdy začalo být zřejmé, že rok 2020 nebude z finančního hlediska standardním rokem, připravilo vedení města prozíravě nový rozpočet, který již počítal s výrazně nižšími plánovanými příjmy a této situaci přizpůsobili rozpočet i na výdajové straně.
    Na svém posledním jednání v pondělí 19. 4. 2021 Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku za loňský rok. Výdaje roku 2020 se podařilo udržet na uzdě i v realitě a byly celkově nižší o více než 20 milionů Kč ve srovnání s rokem 2019. Příjmová strana rozpočtu nakonec byla v roce 2020 vyšší než původně schválený plán a díky tomu skončilo městské hospodaření přibližně 24 milionů v plusu.
    Jako pravicová strana vždy prosazujeme zodpovědné hospodaření a jsme proti plýtvání s veřejnými prostředky. Bilanci rozpočtu roku 2020 v Tišnově považujeme za výborný výsledek a jako členové tišnovské ODS jsme velmi rádi, že prostřednictví Ing. Karla Součka můžeme společně s ostatními stranami koalice prosazovat zodpovědnost ve správě veřejných financí.

OTEVŘENÍ NOVÉHO PARKU V TIŠNOVĚ

17.05.2021 11:44

    Další park, resp. správně řečeno "zahradu neformálního typu" Vám představí reportáž Tišnovské televize společně s místostarostou Ing. Karlem Součkem. Jak se Vám tento prostor a navržené prvky v něm libí?

PROJEKT KOMUNITNÍ ZAHRADY V PARTICIPATIVNÍM ROZPOČTU

26.04.2021 19:01

    Za ODS jsme v participativním rozpočtu podporovali projekt „Komunitní zahrada v Tišnově“. Tímto chceme poděkovat všem, kteří dali svůj kladný hlas tomuto projektu.

    Bohužel, projekt nezískal v hlasování dostatek hlasů, aby byl realizován dle původního záměru. Nicméně, jak již bylo uvedeno dříve, v rámci Rozpočtu města Tišnova pro rok 2021 byly vyčleněny prostředky pro vybudování komunitní zahrady v § 3745, pol. 5139. Vzhledem k rozlehlosti Tišnova byla tato rozpočtovaná Komunitní zahrada původně zamýšlena na spodním konci města, pod ulicí Brněnská. Počet zájemců o pronájem vlastního záhonu v Komunitní zahradě ovšem výrazně převažuje spíše v horní části města. Dle 1.místostarosty Ing. Karla Součka bude tedy z rozpočtu pro rok 2021 realizována právě zahrada za sídlištěm Pod Květnicí směrem k Lomničce, parcely č. 664/1 a 700/7. Zahradu na druhé lokalitě (ve spodní části města) se budeme snažit prosadit do rozpočtu a realizovat v roce 2022.

ZE ZÁPISNÍKU MÍSTOSTAROSTY - TIŠNOVSKÉ NOVINY

28.03.2021 19:31

    V aktuálních Tišnovských novinách (04/21) si mimo jiných zajímavých článků můžete přečíst i příspěvek 1.místostarosty Ing. Karla Součka, tentokrát o nelehkém prožívání aktuálních událostí, o podpoře tišnovských obchodníků a živnostníků a o vytváření příjemných vzpomínek. 
    PDF verzi celého čísla si můžete shlédnout na tomto odkazu.

Přejeme Vám příjemné počtení!

ZEMŘEL MUDr. Jiří VENTRUBA

12.03.2021 10:09

    S velkou lítostí oznamujeme, že dne 9.3. náhle zemřel pan poslanec MUDr. Jiří Ventruba. Dětský neurolog, místostarosta Modřic, člen ODS Brno-venkov. Bylo mu 71 let.
    Upřímnou soustrast jeho rodině!

Záznamy: 1 - 7 ze 61
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>