ZAČÁTKY ODS V TIŠNOVĚ

    Listopad 1989 znamenal začátek nové éry bez dosud všemocné přímé komunistické pravomoci. Probudil a uvolnil mnoho sil v naší společnosti, které se začaly odvažovat tvořit svobodnější svět, republiku, obce, města, soukromý i veřejný život. V Praze vzniklo Občanské fórum. Zformovalo shromažďování občanů, otevřené debaty u kulatých stolů i bez nich, kde seděli či stáli občané – křesťané i nekřesťané, členové spolků i lidé, kteří byli do té doby stranou, v pozadí, za dveřmi svých domovů.

    I v Tišnově došlo k vynucené kooptaci řady nestraníků do orgánů města, do svobodných voleb v létě 1990 pak byli nominováni kandidáti, kteří za socialistického Československa neměli žádnou šanci.

    Občanské fórum získalo v těchto volbách v Tišnově cenné pozice. Odvedlo ve státě i v našem městě velký kus práce na přerodu společenského systému. Hájilo práva soukromníků, církevních majitelů (zábor části areálu Porta Coeli), podporovalo obnovení činnosti Junáka, Sokola a dalších proskribovaných spolků. Starostou města byl za podpory OF zvolen kandidát ČSL, ale pozice radních a zastupitelů za OF byla pevná. Překotná doba přinášela úspěchy i věci, které s odstupem času takto hodnotit nelze. V OF se začala nutně projevovat různost názorů na likvidaci totalitního systému a jeho náhradu demokratickými prvky. Další politické strany (lidovci, sociální demokraté) vytvářeli svoji vlastní politickou linii, čehož přirozeným důsledkem bylo rozštěpení Občanského fóra a vznik Občanské demokratické strany (ODS) v červnu 1991. Mnozí zástupci a příznivci OF se po vzniku ODS rozhodli vstoupit do této nové pravicové strany. Jejich obrovskou devízou byla chuť do práce a houževnatá obětavost při realizaci programu ODS ve státě i v našem městě. Po komunálních volbách v roce 1994 i 1998 obsadila ODS v Tišnově post starosty a významnou část zastupitelstva a začala uskutečňovat své programové cíle.

Mezi nejvýznamnější úspěchy té doby patří:

·         dokončení výstavby penzionu pro seniory (původní rozpočet 60 mil. Kč nakonec dosáhl více než 100 mil. Kč, z toho 15 mil. Kč přispělo město),

·         zajištění další existence nemocnice v Tišnově (jednání s majiteli, OÚ v Brně, politiky),

·         řešení privatizace bytového fondu města, rekonstrukce sociálních bytů Na Mlékárně,

·         práce na znovuzřízení a uznání „tišnovského“ okresu (zrušen územní reformou v r. 1960),

·         zkvalitnění stavu dopravní sítě včetně přípravy nových dopravních investic,

·         vytvoření předpokladů pro městskou i soukromou výstavbu nových bytů v lokalitě Hony za Kukýrnou,

·         zpracování nového územního plánu města,

·         rozvoj a zkvalitnění kulturního zázemí a sportovního života ve městě (Jamborův dům, Concentus Moraviae, MěKS, provoz Sokola, SSK, DDM),

·         dostavba radnice

·         získání dalších nemovitostí a pozemků do vlastnictví města (např. bývalé hejtmanství),

·         příprava realizace rozsáhlých dopravních úprav v přednádražním prostoru,

·         obnova či zhotovení nových symbolů připomínajících historii města či státu (pomník české státnosti, mariánský sloup, pomníček americkým letcům sestřeleným u Tišnova, pamětní desky obětem holocaustu či komunismu, Komenského busta atd.).

    Významnou, žel nerealizovanou snahou, byla výstavba inženýrských sítí pro podnikatelskou zónu pod městem. V důsledku nevůle některých soukromých vlastníků nedosáhlo město na výměru smluvně zajištěných pozemků nutnou pro uznání státní dotace, a tak zůstalo pouze u rozsáhlého přípravného materiálu, který dodnes leží v zásuvkách městského úřadu nevyužit.

    Důležitým a rozhodujícím faktorem byla v období těchto let 1994 – 2002 skutečnost, že ODS a její představitelé v Tišnově dokázali získat pro uskutečnění těchto programů většinově další zastupitele a občany města. Těmto všem patří dík ODS. Nutno je také připomenout, že díky prozíravému hospodaření vedení města byl vytvořen mnohamilionový fond rozvoje a rezerv, ze kterého byly v dalších létech sanovány deficitní rozpočty města.

    Programy ODS byly v uvedeném výčtu splněny; nelze konstatovat nic jiného, než že ODS sehrála od svého založení významnou pozitivní roli pro život tišnovských občanů.

 

Ing. Petr Fruhwirt
1. předseda ODS v Tišnově,
starosta Tišnova v létech 1994 - 2002