Volební desatero

 1. Tišnov se rozvíjí. Rodiny s dětmi budou potřebovat novou mateřskou školu také  v nové městské zástavbě.
   
 2. Občany Tišnova nesmí zatěžovat dopravní situace. Je nutné zajistit celkové zklidnění dopravy a dostatek parkovacích míst ve všech částech města.
   
 3. Klademe důraz na nižší daně. Chceme snížit daň z nemovitosti.
   
 4. Majetek města je nutné udržovat s péčí dobrého hospodáře. Chceme se více zaměřit na péči o stávající městský majetek.
   
 5. Chceme zamezit plýtvání, snížit náklady na provoz města a ušetřené peníze investovat do projektů, které vybereme společně s občany Tišnova.
   
 6. Klidové a relaxační zóny či parky by měly být budovány rovnoměrně v celém Tišnově.
   
 7. Chceme rekonstruovat a znovu zprovoznit kašnu na Kukýrně včetně vybudování nového odpočinkového místa.
   
 8. Chceme vybudovat komunitní zahradu a veřejnou řemeslnou dílnu pro obyvatele nejen panelových a bytových domů.
   
 9. Není nám lhostejný vzhled města. Což takhle schovat popelnice a kontejnery do podzemí?
   
 10. Čistému městu určitě pomůže i dostatek odpadkových košů rozmístěných ve všech částech města. Samozřejmostí je dostatek a dostupnost sáčků na psí exkrementy.
   

Kompletní program naleznete zde...