VOLEBNÍ PROGRAM ODS - komunální volby 2018

Mateřská škola v lokalitě Hony za Kukýrnou a občanská vybavenost obecně

    Vzhledem k plánovanému růstu, rozvoji města a zvyšování obyvatel města – jenom v loňském roce se v Tišnově narodilo o 25 % dětí více než v letech předešlých – chápeme vybudování MŠ v Tišnově jako nezbytný krok. Tuto investici jednoznačně považujeme za přínosnou pro občany celého Tišnova. Jelikož by mateřská školka sloužila především místním obyvatelům, byl by dalším nepřehlédnutelným pozitivním prvkem také odlehčení dopravní situace v okolí stávajících školek. Jedná o finančně náročnou stavbu, a proto bychom neměli se záměrem otálet. Možnost získat případnou dotaci na výstavbu je omezená dotačním obdobím.
    Město Tišnov se dynamicky rozrůstá na své severovýchodní straně, kde obyvatelé již nyní pociťují nevyhovující občanskou vybavenost. Chceme zajistit pohodlí a komfort pro všechny občany - starší části města odlehčit a citlivě přistupovat k zajištění  vybavenosti v nové výstavbě.

 

Doprava

    S rozvojem města Tišnova jde ruku v ruce i dopravní situace. Město Tišnov není zaměřeno na průmyslovou výrobu, ale na bydlení. Proto je třeba k tématu dopravní situace přistupovat velice zodpovědně. Občané Tišnova v mnoha případech za prací dojíždí do okolních měst či do Brna a tento trend má stoupající tendenci. Je nutné myslet na to, že mnohé rodiny budou vlastnit jeden i více automobilů. Chtěli bychom vybudovat dostatek parkovacích míst jak v místě bydliště, tak odstavná parkoviště poblíž vlakového a autobusového nádraží. Zpoplatněním některých stávajících parkovacích míst chceme zajistit komfort a pohodlí při nakupování a vyřizování osobních záležitostí ve městě. Každý z nás by měl mít možnost přijet, zaparkovat, vyřídit si co je třeba a pohodlně se dopravit domů.
    Budeme aktivně rozvíjet myšlenku obchvatu města Tišnova. Naším záměrem je dramaticky zklidnit dopravní situaci ve městě tak, abychom občanům města zajistili příjemnou úroveň a klidné bydlení.
 

Daň z nemovitosti a majetek města

    Jako pravicová strana klademe důraz na nízké daně. Vzhledem ke zvýšenému příjmu města z jiných zdrojů (například rozpočtové určení daní) bychom rádi občanům snížili daň z nemovitosti.
    V posledních letech se v Tišnově zrychlilo tempo v investicích. Investice jsou důležité pro rozvoj města, ovšem neméně důležité je i udržování stávajícího majetku. Na úkor investic do nových projektů může být mnohdy zanedbáván stávající městský majetek. Chceme se více zabývat jeho dlouhodobým udržováním, aby co nejlépe sloužil občanům Tišnova bez nutnosti zbytečných a mnohdy výrazných investic. Ve spolupráci s místními občany máme v plánu také vyřešit současný nevyužitý a nevzhledný prostor před MŠ Květnická.
    Tato činnost zapadá do konceptu zodpovědného hospodaření s městským rozpočtem. Dobrý hospodář se vzorně stará o své statky, investuje rozumně a rozvážně, zodpovědně vynakládá prostředky na provoz hospodářství a vyhýbá se zbytečnému plýtvání. Chceme být dobrými hospodáři. Chceme odhalit plýtvání a snížit tak náklady na provoz města. Ušetřené peníze bychom rádi investovali do projektů, které nám pomůžete vybírat dle vašich potřeb.
 

Veřejná prostranství

    Jelikož budování parkovacích stání může být mnohdy na úkor veřejné zeleně, rádi bychom toto vyvážili úpravou vhodných prostranství ve městě.
    Rekonstrukce náměstí Míru je naprostou nezbytností.
    Plánujeme také rekonstrukci a znovuzprovoznění kašny na Kukýrně a vhodnou úpravu okolí, kde by vznikla nová relaxační zóna.
    Vhodnými úpravami okolí bychom rádi vybudovali městskou promenádu kolem řeky Svratky. Zamýšlíme zde mimo jiné nové veřejné osvětlení a úpravu prostranství tak, aby zde občané mohli aktivně odpočívat, relaxovat nebo třeba chodit za kulturou.
 
 

Popelnice, odpadkové koše a sáčky na exkrementy

    Popelnice a kontejnery na tříděný odpad jsou sice funkční a užitečné, ale nepřidávají městu na kráse. Rádi bychom je nahradili podzemními kontejnery, které jsou oproti těm nadzemním elegantní, hygieničtější a šetří místo. Podzemní kontejnery nenarušují charakter okolí a nepřekáží. K větší čistotě a pohodlí nesporně napomáhají také odpadkové koše, a to v dostatečném množství. Chtěli bychom navýšit počet odpadkových košů v rámci celého Tišnova.  Součástí každého koše musí být také sáčky na psí exkrementy. Rádi bychom zachovali stávající papírové, které vyhovují majitelům větších psů a doplnili je o menší igelitové pro menší mazlíčky.
    Chceme zavést službu na svoz objemnějších odpadů na sběrný dvůr.

 

 

Kultura a cestovní ruch

    Nabídka kultury je z velké části v kompetenci Městského kulturního střediska, které svou práci vykonává odpovědně. Nabídka vyžití je v Tišnově široká. Koná se tu spoustu koncertů, divadelních představení a akcí, kde si dozajista každý najde svoji parketu. Z hlediska financí a podpory je zapotřebí důrazněji odlišit kulturu, která reprezentuje město navenek, kterou je zapotřebí v Tišnově udržet a zachovat a tu, která je natolik komerční, že si na sebe dokáže vydělat.
    V otázce cestovního ruchu má Tišnov a jeho okolí rozhodně co nabídnout. Máme tu spoustu historických památek, zajímavých míst i kulturních zajímavostí, kterými se můžeme pochlubit a která nepochybně stojí za návštěvu. Zde vidíme zatím velkou mezeru v profesionální propagaci a vyvolání zájmu ze strany návštěvníka města. Naším cílem je vytvořit perfektní ucelenou nabídku, která bude mít za cíl nejen provázat všechny subjekty, jež mají s cestovním ruchem co dočinění, ale zejména udělat Tišnov nepřehlédnutelným na mapě míst vhodných k zajímavému výletu.Komunitní život

    Myslíme i na obyvatele panelových domů, kteří nemohou dosáhnout na komfort  rodinného domu se zahradou a dílnou. Rádi bychom vybudovali komunitní zahradu a veřejnou řemeslnou dílnu.
    Komunitní zahrada poskytuje zájemcům prostor pro setkávání a poznávání sousedů a udržování vztahů. Je to ideální místo pro děti, obzvlášť když není chalupa nebo prarodiče na venkově. Rodiče se mohou společně s dětmi učit obdělávat půdu, radovat se z výsledků, ale také posedět s přáteli, grilovat a relaxovat.
    Pro domácí kutily, kteří mají potřebu neustále něco tvořit, ale jsou limitováni malým prostorem panelového bytu, bychom rádi vybavili řemeslnou dílnu. Fantazii se meze nekladou, bude stačit přinést si materiál, chuť a dobré nápady. Prostor a nářadí bude k dispozici.