Novinky

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ S ING.PETREM FRUHWIRTEM

04.10.2020 14:26

    V sobotu 3.10. proběhlo poslední rozloučení s Ing. Petrem Fruhwirtem, zakladatelem Občanského fóra a následně Místního sdružení ODS v Tišnově, úspěšným starostou a člověkem, jenž byl pro mnohé vzorem.
    Zde je smuteční řeč, kterou vzdal hold našemu kolegovi předseda Místního sdružení ODS a 1.místostarosta Tišnova Ing. Karel Souček.


Vážená zarmoucená rodino, smuteční hosté, milý Petře,
    mezi všemi hranicemi, které jsou lidem vymezeny, je odchod z tohoto světa hranicí konečnou. Člověk si náhle uvědomí smysl životního osudu, svoji úlohu v čase a prostoru, který mu byl dán a pomíjivost všeho pozemského.

    Dovolte mi, abych na Vás zavzpomínal jako na člověka, jenž se nejen v mém srdci, ale v srdci všech, kteří s nadějí očekávali změnu po listopadových událostech v roce 1989, zapsal jako spolutvůrce a jedna z nejviditelnějších postav vzniku svobodné občanské společnosti v Tišnově. Vaše celoživotní zkušenosti, morální postoj, zásady a pověstný „tah na branku“ byly důležitými a nezpochybnitelnými předpoklady, abyste pokračoval jako úspěšný komunální politik. Do osudu Tišnova jste se nejviditelněji zapsal jako jeho starosta v letech 1994-2002, zvolen za Občanskou demokratickou stranu, jejíž Místní sdružení jste zde zakládal a nikdy neopustil. Bylo nám velkým přínosem, že v době, kdy jste již nebyl veřejně aktivní, abyste měl více času na rodinu, přátele a své koníčky, jste vždy přispěl radou, názorem či neotřelým pohledem, jejímž zdrojem byly Vaše bohaté zkušenosti. Toho jsem si u Vás vždy velmi vážil.

     Milý Petře, dovolte, abych Vám jménem svým a jménem všech, kterým jste byl ve svém každodenním veřejném konání vzorem, poděkoval. Naplnil jste svůj život příkladem, který je hodný následování. V našich srdcích budete mít stále své místo!

Ing. Karel Souček

CHYSTANÉ OPRAVY ULIC RIEGROVA A DVOŘÁKOVA

01.10.2020 12:58

    Dne 29.9. rozhodla Rada Jihomoravského kraje o realizaci dvou rekonstrukcí silnic, které má ve své správě. Jedna z těchto akcí bude týkat i tišnovských ulic Riegrova a Černohorská.
    1.místostarosta Tišnova Ing. Karel Souček k tomu dodává: „Nově budované autobusové  zastávky výrazně usnadní příchod  na sídliště a to i s ohledem na právě realizovaný park, zastávka směrem ven z města Vám umožní pohodlný (bez převýšení) přístup k hřbitovu a nově stavěné smuteční síni.“
    Důležitá informace je, že zároveň s rekonstrukcemi těchto ulic bude vybudována i okružní křižovatka. Akce by mohly začít na jaře roku 2021 a skončit v srpnu 2022. Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst na tomto odkazu.

ZEMŘEL ING. PETR FRUHWIRT - ZAKLÁDAJÍCÍ ČLEN MS ODS TIŠNOV A DLOUHOLETÝ STAROSTA

24.09.2020 12:16

    S velkou lítostí a zármutkem si dovolujeme oznámit, že ve věku 86 let opustil naše řady Ing. Petr Fruhwirt - jeden ze zakládajících členů Místního sdružení Občanské demokratické strany v Tišnově v roce 1991 a jeho první a dlouholetý předseda. Pro tišnovskou veřejnost zejména velmi známý jako úspěšný starosta v letech 1994-2002. Na návrh MS ODS Tišnov mu byla v loňském roce současným starostou města Bc. Jiřím Dospíšilem udělena Cena města za celoživotní morální postoj, za vytváření atmosféry porozumění, úcty a tolerance a za mnohaleté příkladné a obětavé působení v tišnovském regionu, zejména pak za rozvoj města Tišnova v letech, kdy vykonával funkci starosty.
    Kompletní medailonek osobnosti, která zanechala v Tišnově výraznou stopu v rozvoji a budoucímu směřování města, si můžete přečíst na tomto odkazu. Naše upřímná soustrast též míří k jeho rodině. Nezapomeneme na Vás, pane Fruhwirte!

KANDIDÁT NA HEJTMANA JMK MGR. JIŘÍ NANTL V TIŠNOVĚ

23.09.2020 07:49

    Dne 3.9. se uskutečnilo setkání s kandidátem za ODS na hejtmana JmK Mgr. Jiří Nantlem, toho času ředitelem CEITEC MU, v prostorách restaurace Na Humpolce. Díky účasti některých členů Rady města Tišnova se mohla jednotlivá témata, která trápí v současnosti město, probrat o něco hlouběji. V případě příznivého výsledku voleb pro ODS Jiří Nantl přislíbil aktivní řešení nedostatku městského majetku pro novou základní školu. Dalším tématem byla také snaha o udržení tišnovské nemocnice  v síti zdravotnických zařízení JMK. Jako inspiraci si naopak z Tišnova odváží semafor vedení města, dle kterého lze jednoduše zjistit, jaká část ze společného programového prohlášení je již naplněno a kolik toho zbývá k realizaci.

  

Záznamy: 33 - 36 ze 78
<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11 >>