POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ S ING.PETREM FRUHWIRTEM

04.10.2020 14:26

    V sobotu 3.10. proběhlo poslední rozloučení s Ing. Petrem Fruhwirtem, zakladatelem Občanského fóra a následně Místního sdružení ODS v Tišnově, úspěšným starostou a člověkem, jenž byl pro mnohé vzorem.
    Zde je smuteční řeč, kterou vzdal hold našemu kolegovi předseda Místního sdružení ODS a 1.místostarosta Tišnova Ing. Karel Souček.


Vážená zarmoucená rodino, smuteční hosté, milý Petře,
    mezi všemi hranicemi, které jsou lidem vymezeny, je odchod z tohoto světa hranicí konečnou. Člověk si náhle uvědomí smysl životního osudu, svoji úlohu v čase a prostoru, který mu byl dán a pomíjivost všeho pozemského.

    Dovolte mi, abych na Vás zavzpomínal jako na člověka, jenž se nejen v mém srdci, ale v srdci všech, kteří s nadějí očekávali změnu po listopadových událostech v roce 1989, zapsal jako spolutvůrce a jedna z nejviditelnějších postav vzniku svobodné občanské společnosti v Tišnově. Vaše celoživotní zkušenosti, morální postoj, zásady a pověstný „tah na branku“ byly důležitými a nezpochybnitelnými předpoklady, abyste pokračoval jako úspěšný komunální politik. Do osudu Tišnova jste se nejviditelněji zapsal jako jeho starosta v letech 1994-2002, zvolen za Občanskou demokratickou stranu, jejíž Místní sdružení jste zde zakládal a nikdy neopustil. Bylo nám velkým přínosem, že v době, kdy jste již nebyl veřejně aktivní, abyste měl více času na rodinu, přátele a své koníčky, jste vždy přispěl radou, názorem či neotřelým pohledem, jejímž zdrojem byly Vaše bohaté zkušenosti. Toho jsem si u Vás vždy velmi vážil.

     Milý Petře, dovolte, abych Vám jménem svým a jménem všech, kterým jste byl ve svém každodenním veřejném konání vzorem, poděkoval. Naplnil jste svůj život příkladem, který je hodný následování. V našich srdcích budete mít stále své místo!

Ing. Karel Souček