ING. PETR FRUHWIRT VYZNAMENÁN CENOU MĚSTA TIŠNOVA

02.12.2019 08:20

V pondělí 28.října, u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu, proběhlo v obřadní síni na tišnovské radnici udělování vyznamenání a čestných občanství.

     Na návrh Místního sdružení ODS Tišnov byla udělena Cenu města Tišnova i Ing. Petru Fruhwirtovi  za celoživotní morální postoj, za vytváření atmosféry porozumění, úcty a tolerance a za mnohaleté příkladné a obětavé působení v tišnovském regionu, zejména pak za rozvoj města Tišnova v letech 1994 - 2002, kdy vykonával funkci starosty, a za jehož působení započal růst města v lokalitě Hony za Kukýrnou, dostavěl se Dům s pečovatelskou službou či znovuobnovil tzv. tišnovský okres. V letošním roce oslavil jubilejní 85. narozeniny.

 

    Ing. Petr Fruhwirt se narodil 18. května 1934 a celý život žil ve městě Tišnově. Po maturitě na tišnovském gymnáziu a praxi v papírně následovaly dva roky vojenské služby, pak studium na vysoké škole zemědělské. Třicet roků pracoval jako zemědělský technik v různých zemědělských družstvech. Po vnuceném předčasném odchodu do důchodu pracoval jako stavební technik brněnského biskupství.

    Po komunálních volbách v roce 1994 se stal na dobu osmi let starostou města Tišnova.

    Byl zakladatelem, dlouholetým předsedou a je členem ODS, jež v tišnovské komunální politice hrála důležitou roli již od počátku svého vzniku. Zejména v prvním desetiletí po roce 1990 Občanská demokratická strana vytvořila konzistentní základ rozvoje města, který úspěšně probíhá za účasti všech politických a společenských složek města dosud.
    Z počátku byly řešeny komunikace, například ulice Janáčkova, Nádražní, Rybníček, Za Humpolkou - Cáhlovská, rozšíření Riegrovy ulice a řešeny majetkové předpoklady pro jejich realizaci. Podařilo se úspěšně vyřešit dostavbu penzionu, jehož plánované náklady enormně do roku 1994 vzrostly a dokončení stavby blokovaly. Byly zajišťovány politické podklady pro správu širšího územního celku v téměř původních hranicích okresu tišnovského, zachování nemocnice v Tišnově a další - přístavba radnice, získání budovy bývalého okresního hejtmanství aj.

    Stál při zrodu myšlenky výstavby obytné zóny Na honech za Kukýrnou. Zvýšený počet obyvatel města je toho přímým důkazem spolu se vzestupnou ekonomickou situací naší republiky. Dále je nutno připomenout, že z velké části byl převeden městský bytový fond do soukromého vlastnictví. Přispělo to k rozsáhlým úpravám těchto nemovitostí, které provedli na své náklady noví vlastníci.

    Do paměti tišnováků se zapsal jako záchrance Müllerova domu (dnešní tišnovské muzeum) a kulturní člověk, který významným prvkem obohatil kulturní život nejen Tišnova, ale i jihomoravského kraje, a to díky dnes proslavenému Concentu Moraviae.