Novinky

HOSPODAŘENÍ MĚSTA TIŠNOVA V ROCE 2020

17.05.2021 11:46

    Rok 2020 byl kvůli Covidovým opatřením pro všechny velmi náročný v mnoha oblastech a o financích to platí několikanásobně. Z hlediska rozpočtu kupříkladu stát nepracoval s péčí dobrého hospodáře, ale hospodařil s obří ztrátou ve stovkách miliard.
    Díky zodpovědnému přístupu vedení města k rozpočtu jsme v Tišnově v jiné situaci. Vedení města Tišnova se s neočekávanou pandemickou situací vypořádalo mnohem lépe. Ve chvíli, kdy začalo být zřejmé, že rok 2020 nebude z finančního hlediska standardním rokem, připravilo vedení města prozíravě nový rozpočet, který již počítal s výrazně nižšími plánovanými příjmy a této situaci přizpůsobili rozpočet i na výdajové straně.
    Na svém posledním jednání v pondělí 19. 4. 2021 Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku za loňský rok. Výdaje roku 2020 se podařilo udržet na uzdě i v realitě a byly celkově nižší o více než 20 milionů Kč ve srovnání s rokem 2019. Příjmová strana rozpočtu nakonec byla v roce 2020 vyšší než původně schválený plán a díky tomu skončilo městské hospodaření přibližně 24 milionů v plusu.
    Jako pravicová strana vždy prosazujeme zodpovědné hospodaření a jsme proti plýtvání s veřejnými prostředky. Bilanci rozpočtu roku 2020 v Tišnově považujeme za výborný výsledek a jako členové tišnovské ODS jsme velmi rádi, že prostřednictví Ing. Karla Součka můžeme společně s ostatními stranami koalice prosazovat zodpovědnost ve správě veřejných financí.

OTEVŘENÍ NOVÉHO PARKU V TIŠNOVĚ

17.05.2021 11:44

    Další park, resp. správně řečeno "zahradu neformálního typu" Vám představí reportáž Tišnovské televize společně s místostarostou Ing. Karlem Součkem. Jak se Vám tento prostor a navržené prvky v něm libí?

PROJEKT KOMUNITNÍ ZAHRADY V PARTICIPATIVNÍM ROZPOČTU

26.04.2021 19:01

    Za ODS jsme v participativním rozpočtu podporovali projekt „Komunitní zahrada v Tišnově“. Tímto chceme poděkovat všem, kteří dali svůj kladný hlas tomuto projektu.

    Bohužel, projekt nezískal v hlasování dostatek hlasů, aby byl realizován dle původního záměru. Nicméně, jak již bylo uvedeno dříve, v rámci Rozpočtu města Tišnova pro rok 2021 byly vyčleněny prostředky pro vybudování komunitní zahrady v § 3745, pol. 5139. Vzhledem k rozlehlosti Tišnova byla tato rozpočtovaná Komunitní zahrada původně zamýšlena na spodním konci města, pod ulicí Brněnská. Počet zájemců o pronájem vlastního záhonu v Komunitní zahradě ovšem výrazně převažuje spíše v horní části města. Dle 1.místostarosty Ing. Karla Součka bude tedy z rozpočtu pro rok 2021 realizována právě zahrada za sídlištěm Pod Květnicí směrem k Lomničce, parcely č. 664/1 a 700/7. Zahradu na druhé lokalitě (ve spodní části města) se budeme snažit prosadit do rozpočtu a realizovat v roce 2022.

ZE ZÁPISNÍKU MÍSTOSTAROSTY - TIŠNOVSKÉ NOVINY

28.03.2021 19:31

    V aktuálních Tišnovských novinách (04/21) si mimo jiných zajímavých článků můžete přečíst i příspěvek 1.místostarosty Ing. Karla Součka, tentokrát o nelehkém prožívání aktuálních událostí, o podpoře tišnovských obchodníků a živnostníků a o vytváření příjemných vzpomínek. 
    PDF verzi celého čísla si můžete shlédnout na tomto odkazu.

Přejeme Vám příjemné počtení!

ZEMŘEL MUDr. Jiří VENTRUBA

12.03.2021 10:09

    S velkou lítostí oznamujeme, že dne 9.3. náhle zemřel pan poslanec MUDr. Jiří Ventruba. Dětský neurolog, místostarosta Modřic, člen ODS Brno-venkov. Bylo mu 71 let.
    Upřímnou soustrast jeho rodině!

Usnesení Rady Místního sdružení ODS Tišnov

03.03.2021 19:41

Usnesení Rady Místního sdružení ODS Tišnov, které jsme adresovali celostátnímu vedení ODS:

 

Vážení členové vedení Občanské demokratické strany,

    na základě jednání Rady MS ODS Tišnov a následného usnesení (per rollam) se na Vás obracím s důraznou žádostí o veřejnou prezentaci názoru, že ODS nesouhlasí s  omezením činnosti drobných živnostníků v souvislosti s opatřeními proti šíření nákazy Covid-19. Naopak jsme proti ponechání nekontrolovaného provozu velkých průmyslových podniků a firem, které jsou, dle prezentovaných názorů odborníků,  jedním z nejčastějších zdrojů zhoršování pandemie.

 

S pozdravem předseda MS ODS Tišnov
Ing. Karel Souček
1. místostarosta Tišnova

PF 2021

24.12.2020 06:45

Milé Tišnovačky, vážení Tišnováci,
    víte, že tento rok jsme všichni dostali o jeden den navíc? Byl přestupný. Věnovali jste někdy drobnou úvahu tomu, co byste udělali se dnem, který byste dostali ke svému životu navíc?
    Každý den dostáváme 86 400 vteřin. Představme si je jako koruny a po každé půlnoci nám naše banka života  poskytne tuto částku k libovolné útratě. Má to ale dvě podmínky: co neutratíme, nemůžeme převést do dalšího dne a je jen na rozhodnutí banky, kdy nám přestane tento dar poskytovat.
Přejeme Vám, abyste v následujícím roce každou korunu z účtu Vašeho života utratili k Vaší spokojenosti, proměnili v radost a úsměv Vašich blízkých a investovali do činností, které Vás činí šťastnými.
    Ať se ve zdraví vidíme i v roce 2021!

Ing. Karel Souček, 1.místostarosta Tišnova a předseda Místního sdružení ODS Tišnov
Michal Kadlec, místopředseda Místního sdružení ODS Tišnov

 

Záznamy: 15 - 21 ze 73
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>