Stanislav HELAN, podnikatel v oboru gastronomie a hotelnictví

Stanislav HELAN, podnikatel v oboru gastronomie a hotelnictví

    V roce 1997, po tzv. Sarajevském atentátu jsem pochopil, že být jenom příznivcem této politické strany nestačí a stal jsem se jejím členem a jsem jím doposud. Vždy jsem se snažil být aktivní občanem ve věcech veřejného zájmu jak ve svém bydlišti jako člen zastupitelstva, tak i mimo bydliště prostřednictvím poskytování služeb občanům Tišnova i ostatních obcí a měst.

    Kandidáti ODS byli po celé porevoluční období vždy nedílnou součástí zastupitelstva města Tišnov, ať už ve vedení města na pozici starosty  či místostarostů nebo pouze jako členové zastupitelstva.
    Po celou tuto dobu se aktivně podíleli na rozvoji města a jsem pesvědčen, že v posledním volebním období jejich spolupráce v koalici vedení města byla příkladná a naprosto bezproblémová.
    Jsem člověk, který většinu svého aktivního občanského i podnikatelského života měl spojenu s Tišnovem.
    Proto chci a musím podpořit kandydáty ODS v těchto volbách. Jsou to kvalitní a vzdělaní lidé, kteří mají chuť a schopnosti Tišnov posunout zase o kus dál ke kvalitnějšímu žítí v našem krásném městě !!!