Jan VLACH, jednatel Koral s.r.o. a předseda Autoklubu Tišnov

Jan VLACH, jednatel Koral s.r.o. a předseda Autoklubu Tišnov

    Celý život jsem byl spíše pravicového smýšlení. A nemyslím si, že na komunální úrovni se pravicovost a levicovost až tak úplně stírá. Ano, cesta, která potřebuje opravit, není ani pravá ani levá, prostě se musí opravit. A na tom se musí domluvit všichni. Souhlasím. Ale Tišnov se také stará o spoustu majetku, má možnost čerpat velké množství dotací a jako úřad s rozšířenou působností má i spousty úředníků a zaměstnanců. A zde již je nutné uvažovat s péčí řádného hospodáře. Je nutné opravdu každou dotaci využít, když následná údržba a provoz mohou být ztrátové a neefektivní? Je nutné neustále něco budovat na úkor péče o stávající nemovitosti? Souhlasím s názorem, že se Tišnov musí rozvíjet, musí "dýchat" a jít s dobou. Je ale neméně důležité, aby tento růst měl smysl, směr a koncepci.

    Ač žiji dlouhodobě v Předklášteří, s Tišnovem jsem desítky let spjatý jak profesně, tak zájmově. Vím, že Předklášteří historicky bývalo součástí Tišnova a toho důvodu jsem rád, že spolupráce mezi naší obcí a Tišnovem funguje. Bylo by dobré, kdyby se i do budoucna prohlubovala. Přínos oběma je nepochybný.

    Již osmnáctým rokem pořádá místní Autoklub, jehož jsem dlouhá léta předsedou, přehlídku elegance historických vozidel na náměstí a v přilehlých uličkách. Akci, kterou každoročně navštíví se svými automobily a motocykly účastníci téměř z celé republiky. Těší mě, že se jim u nás líbí a většina se jich do Tišnova každoročně vrací. Chtěl bych, aby tomu bylo nejen v ten jeden den, ale aby do Tišnova a do jeho okolí přijeli i jindy. Třeba i s rodinou na výlet. Vždyť se tu máme čím pochlubit!

    A proč tedy moje podpora směřuje právě kandidátce ODS? Většinu lidí s této kandidátky znám osobně a vím, že dokážou táhnout za jeden provaz. Mají chuť pracovat a mají jasně daný směr, kam by se měl Tišnov ubírat. Jejich lídr Karel Souček st. je pro mě zárukou poctivé práce, která vždy dávala smysl. Jeho zkušenosti jsou nepochybné. Jsem přesvědčen, že kandidáti tišnovské ODS budou ve vedení města přínosem pro úspěšnou budoucnost Tišnova.