Ing. Petr FRUHWIRT, starosta města Tišnova v letech 1994-2002

Ing. Petr FRUHWIRT, starosta města Tišnova v letech 1994-2002

    ODS v tišnovské komunální politice hrá důležitou roli již od počátku svého vzniku. Zejména v prvním desetiletí po roce 1990 vytvořilo konzistentní základ rozvoje města, který úspěšně probíhá za účasti dá se říci všech politických a společenských složek města dosud. Z počátku byly řešeny komunikace, například ulice Janáčkova, Nádražní, Rybníček, Za Humpolkou-Cáhlovská, rozšíření Riegrovy ulice a řešeny majetkové předpoklady pro jejich realizaci. Podařilo se úspěšně vyřešit dostavbu penzionu, jehož plánované náklady enormně do roku 1994 vzrostly a dokončení stavby blokovaly. Byly zajišťovány politické podklady pro správu širšího územního celku v téměř původních hranicích okresu tišnovského, zachování nemocnice v Tišnově a další- přístavba radnice, získání budovy bývalého okresního hejtmanství atd. Ke škodě rozvoje města je, že nebyl od roku 2002 podpořen, dopracován a realizován plán založení podnikatelské zóny pod městem. Zpracované záměry na tuto výstavbu, financované z fondu Pháre, leží někde ve skříni na radnici dodnes nevyužity. Velmi důležitým nápadem ze strany ODS a některých dalších složek byla výstavba obytné zóny Na honech za Kukýrnou. Zvýšený počet obyvatel města je toho přímím důkazem spolu se vzestupnou ekonomickou situací naší republiky. Rozvoj Tišnova jde úspěšně dopředu. Rovněž je nutno připomět, že z velké části byl převeden městský bytový fond do soukromého vlastnictví. Přispělo to k rozsáhlým úpravám těchto nemovitostí, které provedly na své náklady noví vlastníci.
 
    Jsem přesvědčen, že představitelé města zastupující voliče ODS byli vždy kladným přínosem pro Tišnov a jsou dodnes racionální složkou městských orgánů, na které se občané města mohou vždy spolehnout. Významným prvkem, který obohatil kulturní život nejen Tišnova, ale i jihomoravského kraje je účast Tišnova v dnes proslaveném Koncentu Moravie.

Ing. Petr Fruhwirt , starosta města Tišnova v letech 1994 až 2002