VOLEBNÍ DESATERO

24.09.2018 08:19

    Dovolte, abychom Vám představili naše Volební desatero. Deset bodů, které vystihují náš program pro letošní komunální volby:

 

 

 

1. Tišnov se rozvíjí. Rodiny s dětmi budou potřebovat novou mateřskou školu také  v nové městské zástavbě.

2. Občany Tišnova nesmí zatěžovat dopravní situace. Je nutné zajistit celkové zklidnění dopravy a dostatek parkovacích míst ve všech částech města.

3. Klademe důraz na nižší daně. Chceme snížit daň z nemovitosti.

4. Majetek města je nutné udržovat s péčí dobrého hospodáře. Chceme se více zaměřit na péči o stávající městský majetek.

5. Chceme zamezit plýtvání, snížit náklady na provoz města a ušetřené peníze investovat do projektů, které vybereme společně s občany Tišnova.

6. Klidové a relaxační zóny či parky by měly být budovány rovnoměrně v celém Tišnově.

7. Chceme rekonstruovat a znovu zprovoznit kašnu na Kukýrně včetně vybudování nového odpočinkového místa.

8. Chceme vybudovat komunitní zahradu a veřejnou řemeslnou dílnu pro obyvatele nejen panelových a bytových domů.

9. Není nám lhostejný vzhled města. Což takhle schovat popelnice a kontejnery do podzemí?

10. Čistému městu určitě pomůže i dostatek odpadkových košů rozmístěných ve všech částech města. Samozřejmostí je dostatek a dostupnost sáčků na psí exkrementy.

Kompletní program naleznete zde...