PROJEKT KOMUNITNÍ ZAHRADY V PARTICIPATIVNÍM ROZPOČTU

26.04.2021 19:01

    Za ODS jsme v participativním rozpočtu podporovali projekt „Komunitní zahrada v Tišnově“. Tímto chceme poděkovat všem, kteří dali svůj kladný hlas tomuto projektu.

    Bohužel, projekt nezískal v hlasování dostatek hlasů, aby byl realizován dle původního záměru. Nicméně, jak již bylo uvedeno dříve, v rámci Rozpočtu města Tišnova pro rok 2021 byly vyčleněny prostředky pro vybudování komunitní zahrady v § 3745, pol. 5139. Vzhledem k rozlehlosti Tišnova byla tato rozpočtovaná Komunitní zahrada původně zamýšlena na spodním konci města, pod ulicí Brněnská. Počet zájemců o pronájem vlastního záhonu v Komunitní zahradě ovšem výrazně převažuje spíše v horní části města. Dle 1.místostarosty Ing. Karla Součka bude tedy z rozpočtu pro rok 2021 realizována právě zahrada za sídlištěm Pod Květnicí směrem k Lomničce, parcely č. 664/1 a 700/7. Zahradu na druhé lokalitě (ve spodní části města) se budeme snažit prosadit do rozpočtu a realizovat v roce 2022.