ING. KAREL SOUČEK ZVOLEN 1.MÍSTOSTAROSTOU TIŠNOVA

06.11.2018 08:30

    Na ustavujícím zasedání nového Zastupitelstva města Tišnova 5.11.2018 v Městském kulturním středisku byl Ing. Karel Souček z ODS zvolen do funkce 1.místostarosty města Tišnova s následujícími kompetencemi:
oblast investic,
oblast majetku města,
oblast územního plánování a rozvoje města,
oblast kultury a cestovního ruchu.

    Dle svých slov se těší na práci pro město, kterou bude vykonávat odpovědně a se zájmem, jak bylo ostatně pravidlem a zvykem i v minulých volebních obdobích. Ke zvolení gratulujeme i novému vedení města v čele s Bc. Jiřím Dospíšilem a těšíme se na spolupráci!