HOSPODAŘENÍ MĚSTA TIŠNOVA V ROCE 2020

17.05.2021 11:46

    Rok 2020 byl kvůli Covidovým opatřením pro všechny velmi náročný v mnoha oblastech a o financích to platí několikanásobně. Z hlediska rozpočtu kupříkladu stát nepracoval s péčí dobrého hospodáře, ale hospodařil s obří ztrátou ve stovkách miliard.
    Díky zodpovědnému přístupu vedení města k rozpočtu jsme v Tišnově v jiné situaci. Vedení města Tišnova se s neočekávanou pandemickou situací vypořádalo mnohem lépe. Ve chvíli, kdy začalo být zřejmé, že rok 2020 nebude z finančního hlediska standardním rokem, připravilo vedení města prozíravě nový rozpočet, který již počítal s výrazně nižšími plánovanými příjmy a této situaci přizpůsobili rozpočet i na výdajové straně.
    Na svém posledním jednání v pondělí 19. 4. 2021 Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku za loňský rok. Výdaje roku 2020 se podařilo udržet na uzdě i v realitě a byly celkově nižší o více než 20 milionů Kč ve srovnání s rokem 2019. Příjmová strana rozpočtu nakonec byla v roce 2020 vyšší než původně schválený plán a díky tomu skončilo městské hospodaření přibližně 24 milionů v plusu.
    Jako pravicová strana vždy prosazujeme zodpovědné hospodaření a jsme proti plýtvání s veřejnými prostředky. Bilanci rozpočtu roku 2020 v Tišnově považujeme za výborný výsledek a jako členové tišnovské ODS jsme velmi rádi, že prostřednictví Ing. Karla Součka můžeme společně s ostatními stranami koalice prosazovat zodpovědnost ve správě veřejných financí.