E-MAIL OD AUTORA ČLÁNKU "VANDALISMUS JAKO UMĚLELCKÁ INTERVENCE"

25.10.2021 19:30

     „Nedávno mi přišel mi e-mail od autora článku "Vandalismus jako umělecká intervence" (TN 9/2021) Michala Konečného. Zaradoval jsem se a těšil se na slova pochvaly, uznání a snad i ocenění. Jaké zklamání!

    Co se stalo? Nic zásadního. Pouze jsem si vzal k srdci slova onoho příspěvku. Zejména to, že "nápis GOD IS TRANS nepovažujeme z výše uvedených důvodů za vandalismus, ale za uměleckou intervenci". Chtěl jsem tedy zkusit, co by v Jamborově galerii řekli na to, kdybych chtěl svérázným způsobem vybudit společenskou diskusi o umění podobně provokativním způsobem. A tak zatím co sprej na zdi kostela vandalismus není, nápis na Mistrově obrazu by byl "pokleslá a značně ubohá msta, zloba a nesnášenlivost". Ach jo. A já myslel, jak bych uznávaného historika potěšil přístupem, který by vnesl do trochu čerstvého vzduchu do konzervativní kultury!“

Ing. Karel Souček, 1.místostarosta Tišnova