Důležité body nedávného zasedání Zastupitelstva města Tišnova očima 1.místostarosty Karla Součka.

24.09.2021 16:54

Vážení Tišnováci, i vy přespolní, jste-li zde tací!

    Jak možná mnozí víte, v pondělí 20.9. proběhlo další Zastupitelstvo města Tišnova. Staré anglické přísloví sice praví, že „když zasedá Parlament, nikdo si nemůže být jistý majetkem, ctí ani životem“, ale u nás to tak horké nebývá. Tedy někdy :) Dovolte mi nyní ve zkratce připomenout některé, z mého pohledu důležité body a připojit k nim můj subjektivní pohled či komentář. Někdy s nadhledem, jindy zcela vážně.
 

    1. Schválili jsme Mitigační opatření. Kdyby se to mohlo jmenovat česky, nazvali bychom to opatřením proti suchu a oteplování. Dle mého už máme asi splněno, protože je pořád zima a prší.
 

    2. Konečně pořizujeme změnu Územního plánu již zkráceným postupem. Takže když pánbůh shůry dá, budeme do roka schvalovat definitivní verzi. Projektanta na tyto práce máme již vybraného.
 

    3. Prodej městského bytu stávajícím nájemníkům proběhl za odhadní cenu. Důvodem pro nevypsání otevřené soutěže bylo zejména to, že nájemci musí někde bydlet. Když by totiž v únoru po skončení smlouvy museli odejít, stejně by s největší pravděpodobností žádali o jiný městský byt. Taktéž nepominutelným faktem je odhadnutá cena za rekonstrukci - cca 1.000.000,- Kč. A to ještě podle starých cen, které se v současné době, jak víte, dostávají do nečekaných výšin.
 

    4. Schválili jsme smlouvu o budoucí úpravě vztahů k pozemkům a stavbám v lokalitě za penzionem. Jedná se o pozemky, komunikace, parkoviště a část veřejných zelených ploch, které převede investor (stavebník bytových domů) do vlastnictví města Tišnova za cenu, která je více méně symbolická.  Tu ovšem v  budoucnu zaplatí v plné výši kupující v ceně nového bytu, kde to bude pochopitelně zahrnuto. 
 

    5. Neschválili jsme prodej pozemku na náměstí pod prodejnou drogerie TETA. Nabízená cena byla příliš nízká a tak budeme dále vybírat slušný nájem…a u toho třeba čekat na lepší nabídku.
 

    6. Pro mě vnitřně konfliktním bylo schválení materiálu, jehož předmětem byla žádost o slevu na nájemném za prostory občerstvení na koupališti. Nájemcem byla tato žádost odůvodněna velkým poklesem návštěvnosti v letošním roce. Příčinou mohly být i aktuálně platná vládní nařízení proti šíření koronaviru. Nepopiratelným faktem je, že výše nájemného je obsaženo v oboustranně podepsané smlouvě a jeho dodržení je bezpochyby podnikatelským rizikem.
        Důvodem mého hlasování “pro“ bylo, že tuto službu na koupališti potřebujeme. Za posledních 7 let jsme z městského rozpočtu do koupaliště investovali cca 30 milionů a naším zájmem je, aby všechny služby na koupališti fungovali co nejlépe.
        V souvislosti s tím bych chtěl připomenout, že v zimních měsících bude na pronájem občerstvení vyhlášeno nové výběrové řízení se smlouvou na další 3 roky. A každý, kdo je ochoten stvořit si podnikatelský plán, nést riziko a připraven poskytovat kvalitní služby se může přihlásit.
        Jak jsem již uvedl na začátku, tento bod byl pro mě vnitřně konfliktním. Proto jsem začal, pro zmíněné nadcházející výběrové řízení, pracovat na návrhu nových finančních podmínek, které by do budoucna eliminovaly podobné žádosti o dodatečnou slevu.

 

Pokud by vás z proběhnuvšího Zastupitelstva zajímalo cokoliv dalšího, neváhejte se obrátit. Budu se snažit vám být k dispozici.

Váš Karel Souček